Urgentiewijzer IJsselstein

Urgentie
Voor de gemeente IJsselstein behandelt Het Vierde Huis de urgentieaanvragen.

Voor wie is zo'n urgentieverklaring bedoeld?
Voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wat kan een noodsituatie zijn? U moet dan denken aan: relatiebeëindiging in combinatie met de dagelijkse zorg voor minderjarige kinderen, financiële problemen buiten uw schuld om of medische problemen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een urgentieverklaring?
Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent minimaal 18 jaar;
 • U bent minimaal 1 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente IJsselstein;
 • U beschikt over een zelfstandige woonruimte;
 • Een verhuizing is binnen 6 maanden noodzakelijk;
 • U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet en reageert passend op het woningaanbod;
 • Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 61.215,- (2024)

Zie hierbij de voorwaarden waaraan alle urgentie aanvragen getoetst worden.

Adviesgesprek verplicht
Denkt u in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring dan kunt u voor meer informatie over het aanvragen van een urgentie een kansadviesgesprek aanvragen met een medewerker van Het Vierde Huis. Deze gesprekken vinden één keer per twee weken plaats op woensdagochtend. Een kansadviesgesprek is verplicht voor u de aanvraag kunt indienen. U kunt hiervoor aan het einde van het invullen van de urgentiewijzer een afspraak plannen.

Tijdens het kansadviesgesprek wordt gekeken naar uw inschrijving bij WoningNet, naar uw woonprobleem en naar de regelgeving in de gemeente IJsselstein. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten en wordt afgesloten met een advies. Als de medewerker van Het Vierde Huis u adviseert om een urgentieaanvraag in te dienen, dan kunt u uw aanvraag afronden.

Wat is de procedure?
Na ontvangst van uw complete aanvraag, krijgt u binnen 8 weken schriftelijk bericht met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan nemen wij contact met u op met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort. Vraagt u op medische gronden een urgentie aan, dan wordt u mogelijk opgeroepen door een keuringsarts (hiervoor moeten dan legeskosten betaald worden). U krijgt hier schriftelijk bericht van.

Wat zijn de kosten?
Een urgentieaanvraag voor deze gemeente is gratis. Alleen wanneer er bij een medisch onderzoek moet plaatsvinden bij een urgentie-aanvraag op medische gronden, dan zijn de legeskosten € 194,75  (prijspeil 2024).

Benodigde gegevens
Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee met uw aanvraag om het woonprobleem aan te tonen. Als er bij de beoordeling noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. De behandeltermijn (ex. artikel 4:13 van de Awb) zal dan worden opgeschort. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag.

Wij adviseren u om onderstaande bewijsstukken te verzamelen voordat u de urgentiewijzer invult:

 • Meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar (gratis te downloaden via https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/ of op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543).
 • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft.
 • Als u in een huurwoning woont: kopie van uw huurcontract.
 • Als u in een koopwoning woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning.
 • Overzicht schulden en/of afbetalingsregeling (indien van toepassing).
 • Ouderschapsplan en bewijs van relatieverbreking (als er sprake is van relatiebeëindiging en u minderjarige kinderen heeft).

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer.

De vereiste bewijsstukken kunt u later tijdens de aanvraag uploaden.

Meer informatie?
Het Klantcontactcentrum van WoningNet geeft informatie namens Het Vierde Huis. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op 0900 - 260 00 60 (gebruikelijke belkosten) van maandag tot en met vrijdag, 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.